Category: SITUS SEJARAH

PAPARAN SINGKAT MULA ADANYA KAMPUNG KASIN

Pasca perang Diponegoro pada akhir abad 19 terjadi penyebaran Agama Islam ke seantero Jawa diantaranya ke Jawa Timur yang dibawakan oleh beberapa ulama. Satu diantara ulama tersebut adalah PANGERAN FATLUDDIN BANTEN yang kemudian dikenal warga setempat sebagai MBAH MUHAMMAD DJALALAIN berkedudukan di Malang. Sebidang tanah telah diserahkan kepada beliau oleh warga setempat yang segera dibangun …

Teruskan membaca